Xuan Zang (2016) เสวียนจ้าง บุรุษพุทธานุภาพ

Xuan Zang (2016) เสวียนจ้าง บุรุษพุทธานุภาพ

ชื่ออังกฤษ : Xuan Zang (2016)
ชื่อไทย : เสวียนจ้าง บุรุษพุทธานุภาพ
ประเภทหนัง : Biography

เรื่องย่อ

Xuan Zang (2016) เสวียนจ้าง บุรุษพุทธานุภาพ ว่าด้วยเรื่องจริงของการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลกใบนี้ ซึ่งเป็นการเดินทางของพระนามว่า ฉวนซาง หรือ พระถังซัมจั๋ง ที่เดินทางไกลเป็นระยะทางกว่า 6,900