Passion Play (2010) นางฟ้าซาตาน หัวใจสยบโลก

Passion Play (2010) นางฟ้าซาตาน หัวใจสยบโลก
4.8
IMDB:4.8/10 | 7,091 ratings

Title: Passion Play (2010) นางฟ้าซาตาน หัวใจสยบโลก

Runtime: 94 min

Awards: N/A

นางฟ้าซาตาน หัวใจสยบโลก
(ชื่ออังกฤษ: Passion Play)
ปีที่ออกฉาย: 2010
คนที่ไปทำธุระอันศักดิ์สิทธิ์ภายใต้นิ้วโป้งของอาชญากรโหดได้รับการปกป้องจากผู้เล่นทรัมเป็ตในกรรมของเขา Lily (Megan Fox) เป็นตัวแทนจากสวรรค์ที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ “Passion Play” ผู้บุกเบิกเมือง Gangster Nate (Mickey Rourke) นักร้องแจ๊สสั้นและผู้เสพเฮโรอีนกลับมาแล้ว