Mom and Dad (2017) พ่อแม่พันธุ์จิต

Mom and Dad (2017) พ่อแม่พันธุ์จิต
5.5
IMDB:5.5/10 | 16,709 ratings

Title: Mom and Dad (2017) พ่อแม่พันธุ์จิต

Runtime: 86 min

Awards: 1 win & 1 nomination.

พ่อแม่พันธุ์จิต
(ชื่ออังกฤษ: Mom and Dad)
ปีที่ออกฉาย: 2017
เด็กและญาติที่อายุน้อยกว่าของเธอควรจะเข้าไปในป่าเป็นเวลา 24 ชั่วโมงซึ่งมีการเริ่มต้นของการเยาะเย้ยเมื่อเริ่มต้นเมฆ ภาพยนตร์เริ่มต้นด้วยการทำเพลงให้ลูกของเธอในขณะที่เธอวางรถบนรางรถไฟและปล่อยให้เด็กอยู่ในยานพาหนะเพื่อส่งต่อไปยัง