Mission to Mars (2000) ฝ่ามหันตภัยดาวมฤตยู

Mission to Mars (2000) ฝ่ามหันตภัยดาวมฤตยู

ชื่ออังกฤษ : Mission to Mars (2000)
ชื่อไทย : ฝ่ามหันตภัยดาวมฤตยู
ประเภทหนัง : Adventure, Sci-Fi, Thriller

เรื่องย่อ

Mission to Mars (2000) ฝ่ามหันตภัยดาวมฤตยู เรื่องย่อ : ปี ค.ศ. 2020 องค์การนาซ่าได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ให้กับมวลมนุษยชาติอีกครั้ง เมื่อสามารถส่งทีมนักบินอวกาศ ลงไปสัมผัสผืนดาวอังคารเป็นผลสำเร็จ อย่างไรก็ดี