Critters 4 (1992) กลิ้ง…งับ….งับ 4

Critters 4 (1992) กลิ้ง…งับ….งับ 4
4.1
IMDB:4.1/10 | 6,068 ratings

Title: Critters 4 (1992) กลิ้ง…งับ….งับ 4

Runtime: 87 min

Awards: N/A

กลิ้ง…งับ….งับ 4
(ชื่ออังกฤษ: Critters 4)
ปีที่ออกฉาย: 1992
เมื่อตื่นขึ้นมาในทันทีทันใดแข็งตัวและตื่นขึ้นมาบนสถานีอวกาศเร็วกว่าในภายหลัง Critters หมายถึงการมีกลุ่มใหม่สำหรับรับประทานอาหารกลางวัน ภาพยนตร์เริ่มต้นด้วยภาพยนตร์ที่ผ่านมาถูกทิ้งขณะที่ Charlie McFadden (Don Keith Opper ยังคงทำงานในฐานะผู้ติดตามความอุดมสมบูรณ์ของมนุษย์ต่างดาวกำลังจะบดขยี้ไข่