Critters 1 (1986) กลิ้ง..งับงับ 1

Critters 1 (1986) กลิ้ง..งับงับ 1
6.1
IMDB:6.1/10 | 28,640 ratings

Title: Critters 1 (1986) กลิ้ง..งับงับ 1

Runtime: 86 min

Awards: 3 nominations.

กลิ้ง..งับงับ 1
(ชื่ออังกฤษ: Critters 1)
ปีที่ออกฉาย: 1986
เรื่องสังสรรค์ทางสังคมของผู้ที่เป็นคนตัวเล็กที่ทำเสร็จแล้วทำอาหารกลางวันจากผู้คนในเมืองกรที่อยู่ในสถานที่ที่ทำให้สั่นสะเทือน การรวมตัวกันของผู้กระทำความผิดที่ไม่ปลอดภัยที่รู้จักกันในชื่อว่า “กลิ้ง..งับงับ 1” ถูกส่งไปยังสถานีอื่น นักวางแผน