Confucius (2010) ขงจื๊อ

Confucius (2010) ขงจื๊อ

ตัวอย่าง

6.1
IMDB:6.1/10 | 3,883 ratings

Title: Confucius (2010) ขงจื๊อ

Genre: Biography, Drama, History

Actors: Chow Yun-Fat, Xun Zhou, Jianbin Chen

Director: Mei Hu

Runtime: 125 min

Awards: 6 wins & 14 nominations

ชื่ออังกฤษ : Confucius
ชื่อไทย : ขงจื๊อ
ประเภทหนัง : Biography, Drama, History

เรื่องย่อ

Confucius ขงจื๊อ ประเทศจีนในยุคชุนชิว ซึ่งเป็นยุคแห่งการแย่งชิงอำนาจของเจ้านครต่างๆที่ต่างต้องการขยายอาณาเขต แคว้นหลู่ก็ไม่แตกต่างกัน เมื่อผู้นำแคว้นไม่มีอำนาจใดๆ เพราะอำนาจที่แท้จริงนั้นก็ถูกกระจายให้กับสามตระกูลใหญ่ตามหัวเมือง