All The Way (2016) ออล เดอะ เวย์

All The Way (2016) ออล เดอะ เวย์
7.3
IMDB:7.3/10 | 11,702 ratings

Title: All The Way (2016) ออล เดอะ เวย์

Runtime: 132 min

Awards: Nominated for 1 Golden Globe. Another 3 wins & 31 nominations.

รองประธานาธิบดี Lyndon B. Johnson (LBJ) ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ภายหลังการเสียชีวิตของประธานาธิบดี John F. Kennedy (JFK) จากเหตุลอบสังหาร โดยเขาใช้ช่วงเวลาในปีแรกของการเป็นประธานาธิบดีในกา รผลัดดันกฎหมายสิทธิ พลเมือง (Civil Rights Act) ที่ให้สิทธิเท่าเทียมกันระหว่างคนผิวขาวและคนผิวดำ