A Dog’s Journey (2019) หมา เป้าหมาย และเด็กชายของผม 2

A Dog's Journey (2019) หมา เป้าหมาย และเด็กชายของผม 2
7.4
IMDB:7.4/10 | 8,700 ratings

Title: A Dog’s Journey (2019) หมา เป้าหมาย และเด็กชายของผม 2

Runtime: 109 min

Awards: N/A

ชื่ออังกฤษ: A Dog’s Journey
ชื่อไทย: หมา เป้าหมาย และเด็กชายของผม 2
ปีที่ออกฉาย: 2019

Pooches กรองความสำคัญของโลกของพวกเขาผ่านชีวิตของแต่ละบุคคลที่พวกเขาประสบ ความร่วมมือในปัจจุบันและอีกครั้งหมีนานกว่าตลอดชีวิต ในการเดินทางของ A Dog’s ภาพยนตร์ความต่อเนื่องของภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจที่ขับเคลื่อนโลกมากกว่า