A Chinese Odyssey 3 (2016) ไซอิ๋ว เดี๋ยวลิงเดี๋ยวคน 3

A Chinese Odyssey 3 (2016) ไซอิ๋ว เดี๋ยวลิงเดี๋ยวคน 3

ชื่ออังกฤษ : A Chinese Odyssey 3 (2016) 
ชื่อไทย : ไซอิ๋ว เดี๋ยวลิงเดี๋ยวคน 3
ประเภทหนัง : Fantasy , HD, Master
เรื่องย่อ : A Chinese Odyssey 3 (2016) ไซอิ๋ว เดี๋ยวลิงเดี๋ยวคน 3
ภาคต่อของไซอิ๋วฉบับโจวซิงฉือในปี 1995 ที่ทิ้งช่วงไปนานถึง 21 ปี ว่าด้วยเรื่องราว จื่อเสีย และ ชิงเสีย เป็นสองนางฟ้าฝาแฝด จื่อเสียรักกับ จุนเป่า ซึ่งอีกห้าร้อยปีก็คือ